แจกันดอกไม้

คุณสมบัติของแจกันรูปทรงต่างๆที่เลือกมา
1. เป็นภาชนะรูปทรงสูงหรือทรงเตี้ยก็ได้
2. มีน้ำหนักเพียงพอที่จะปักดอกไม้แล้วไม้ทำให้แจกันล้ม เช่น เป็นเซรามิก โลหะ
3. มีความสูงอย่างน้อยประมาณสัก 2 นิ้ว เพื่อที่จะวางฟรอร่าโฟมได้ ขังน้ำได้ เพราะเวลาจัดดอกไม้ ต้องใส่น้ำลงไปในภาชนะ ดอกไม้ ใบไม้ จะได้ดูดน้ำไปเลี้ยงตัวเอง
4 มีความกว้างของปากไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว
5 รูปทรงของแจกันโดยทั่วไปเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือ เหลี่ยม รี กลม ยาว สูง แบน ภาชนะใส่อาหารและของใช้ในบ้านบางชนิดก็นำมาทำแจกันดอกไม้ได้
6 สีของภาชนะ ควรเป็นสีกลางๆ ได้แก่ สีขาว ครีม เขียว น้ำตาล น้ำเงิน เทา ดำ หรือถ้าเป็นสีก็ควรเป็นสี หม่นๆ ก็ได้ เช่น เหลือง แดง ม่วง และฟ้า เป็นต้น ถ้าเป็นโลหะจะเป็นสีทองและสีเงิน สีโลหะก็ใช้ได้
7 ถ้าจัดดอกไม้ลงตะกร้าหรือกระเช้า ควรนำก้อนฟรอร่าโฟมห่อด้วยกระดาษฟอยส์ก่อนแล้วที่ทำจากไม้ ชนิดต่างๆผุได้
8 ภาชนะที่ราคาแพงมากๆ ไม่ควรนำมาจัดอกไม้ เช่น แจกันเบญจรงค์และแจกันลายคราม เพราะการ ใช้งานมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ภาชนะ ตกหล่น แตก ร้าว ได้ จึงไม่ควรนำมาจัดดอกไม้ นอกจากผู้จัด ประสงค์มอบภาชนะนั้นแก่ผู้รับจึงค่อยนำไปใช้จัด

Visitors: 135,544