พวงหรีด

ความหมายของพวงหรีด

พวงหรีด หมายถึงดอกไม้ที่จัดตกแต่งขึ้นตามโครงรูปร่างที่เรากำหนด เช่น รูปวงกลม วงรี รูปสาม เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ การจัดพวงหรีดเป็นการจัดดอกไม้ที่นำไปใช้ในงานอวมงคลเพื่อใช้สำหรับนำไป เคารพศพในงานศพนอกจากจัดดอกไม้ เป็นพวงหรีดแล้ว ยังมีการนำดอกไม้มาจัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตกแต่งบริเวณรอบ ๆ ที่ตั้งศพ บนหีบศพ เพื่อลดความเศร้าโศกของเจ้าภาพ และยังแสดงถึงฐานะของเจ้า ภาพอีกด้วย

เมื่อคนเราตาย บรรดาญาติมิตรพี่น้องก็จะนำพวงหรีดมาวางไว้เพื่อแสดงความอาลัย และความระลึกถึงซึ่งประเพณีนี้ สืบทอดมาจากยุโรปเหนือเมื่อนานมาแล้วความเชื่อนี้คือ ทูตสวรรค์จะมานำวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปและการให้พวงหรีด ก็ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อทูตสวรรค์เหล่านี้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 135,544