หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ (Basic Design Course)

รายละเอียด  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการจัดดอกไม้มาแล้ว เป็นการเรียนพื้นฐานการออกแบบขั้นต้นในรูปแบบดีไซน์สมัยใหม่
 
ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดงานนอกสถานที่ได้ แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 มี 12 บทเรียน ระยะเวลาเรียน 24 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท
 
หลักสูตรที่ 2 มี 12 บทเรียน ระยะเวลาเรียน 24 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท
- การจัดแจกันทรงต่างๆ    
- การจัดแจกันแก้ว    
- การจัดช่อแสดงความยินดี
- การจัดดอกไม้ผสมชอคโกแลต        
- การจัดช่อเจ้าสาว
- การจัดตระกร้าผลไม้และดอกไม้
- การจัดพวงหรีดกับผลไม้
- การจัดสแตน
- การจัดดอกไม้ผสมช็อคโกแล9
- การจัดช่อเจ้าสาว
- การจัดตระกร้าดอกไม้และผลไม้
- การจัดพวงหรีดกับผลไม้
- การจัดสแตน
- การจัดโพเดี่ยม
- วิธีการเตรียมและวางแผนการจัดดอกไม้นอกสถานที่
- วิธีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้นอกสถานที่

ตัวอย่างหลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 135,544