หลักสูตรการออกแบบ (Design Course)

หลักสูตรการออกแบบจัดดอกไม้ (Design course) มี 48 บทเรียน

รายละเอียด สำหรับผู้ที่สนใจในการจัดดอกไม้แบบสมัยใหม่ เน้นเทคนิคการจัดวางดอกไม้และใบไม้ รวม 
ทั้งงาน โชว์ Display ต่าง ๆแบ่งเป็น 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 มี 12 บทเรียน ระยะเวลาการเรียน 24 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 38,000

หลักสูตรที่ 2 มี 12 บทเรียน ระยะเวลาการเรียน 24 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 38,000


 

ตัวอย่างหลักสูตรการออกแบบ


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 143,293